ایرانسل

نمایندگی رسمی اپراتور ایرانسل

فروشگاه موبایل و کامپیوتر ساتل دیجیتال

نمایندگی مجاز فروش | امور مشترکین ایرانسل

خدمات حضوری قابل ارائه به مشترکین محترم در یوسف آباد ،میدان فاطمی ، میدان گلها و امیرآباد

فروش سیمکارت دائمی ، فروش سیمکارت اعتباری ، تعویض سیمکارت مفقودی ، تبدیل سیمکارت قدیمی به یوسیم4G،ترابرد سیمکارت های سایر اپراتور ها به ایرانسل

پرداخت قبض دائمی ،فروش مودم های اینترنت پرسرعت TD-LTE،فروش مودم های همراه اینترنت پرسرعت4G، فروش بسته های متنوع اینترنت پرسرعت