ایرانسل

نمایندگی رسمی اپراتور ایرانسل

فروشگاه موبایل و کامپیوتر ساتل دیجیتال

نمایندگی مجاز فروش | امور مشترکین ایرانسل

خدمات حضوری قابل ارائه به مشترکین محترم در یوسف آباد ،میدان فاطمی ، میدان گلها و امیرآباد

فروش سیمکارت دائمی ، فروش سیمکارت اعتباری ، تعویض سیمکارت مفقودی ، تبدیل سیمکارت قدیمی به یوسیم4G،ترابرد سیمکارت های سایر اپراتور ها به ایرانسل

پرداخت قبض دائمی ،فروش مودم های اینترنت پرسرعت TD-LTE،فروش مودم های همراه اینترنت پرسرعت4G، فروش بسته های متنوع اینترنت پرسرعت

نحوه مسدود کردن سیم کارت ایرانسل، چگونه سیم کارت ایرانسل را بسوزانیم؟، هنگام سرقت گوشی چگونه سیم کارت ایرانسل را مسدود کنیم؟

نحوه مسدود کردن سیم کارت ایرانسل

ساتل دیجیتالساتل دیجیتال
چهارشنبه 12 آبان 1400 - 12:20
آموزش خرید بسته اینترنت ایرانسل برای دیگران، آموزش خرید بسته اینترنت برای دیگران از خط ایرانسل، خرید بسته اینترنت ایرانسل برای دیگران از طریق کد دستوری

آموزش خرید بسته اینترنت ایرانسل برای دیگران

ساتل دیجیتالساتل دیجیتال
شنبه 17 مهر 1400 - 11:57
ثبت نام و فعالسازی سیمکارت دائمی ایرانسل در فروشگاه ساتل دیجیتال نماینده رسمی ایرانسل در یوسف آباد میدان گلها،مزایای سیمکارت دائمی ایرانسل

سیمکارت دائمی ایرانسل

ساتل دیجیتالساتل دیجیتال
سه شنبه 5 فروردین 1399 - 10:00
ثبت نام و فعالسازی سیمکارت اعتباری ایرانسل در فروشگاه ساتل دیجیتال نماینده رسمی ایرانسل در یوسف آباد میدان گلها،مزایای سیمکارت اعتباری ایرانسل

سیمکارت اعتباری ایرانسل

ساتل دیجیتالساتل دیجیتال
سه شنبه 5 فروردین 1399 - 09:00
بررسی انواع مودم های اینترنت ثابت و مودم های همراه ایرانسل در فروشگاه ساتل دیجیتال نماینده رسمی ایرانسل در یوسف آباد ،مزایای مودم های ثابت و همراه ایرانسل به همراه نقاط پوشش شبکه و نظرات کاربران

مودم های اینترنت ثابت و مودم همراه ایرانسل

ساتل دیجیتالساتل دیجیتال
دوشنبه 4 فروردین 1399 - 18:48
تبدیل سیمکارت اعتباری به دائمی  ایرانسل در فروشگاه ساتل دیجیتال نماینده رسمی ایرانسل در یوسف آباد میدان گلها،شرایط و مدارک لازم تبدیل سیمکارت اعتباری به دائمی ایرانسل ، مزایای و بسته های هدیه در تبدیل سیمکارت اعتباری به دائمی

تبدیل سیمکارت اعتباری ایرانسل به دائمی

ساتل دیجیتالساتل دیجیتال
دوشنبه 4 فروردین 1399 - 18:40
ترابرد سیمکارت سایر اپراتورها به شبکه  ایرانسل در فروشگاه ساتل دیجیتال نماینده رسمی ایرانسل در یوسف آباد میدان گلها،مزایای ترابرد به شبکه ایرانسل

ترابرد سیم کارت به ایرانسل

ساتل دیجیتالساتل دیجیتال
دوشنبه 4 فروردین 1399 - 18:26
فروشگاه ساتل دیجیتال نمایندگی رسمی فروش و ثبت نام ایرانسل در یوسف آباد میدان فاطمی میدان گلها ،مراجعه جهت دریافت سیمکارت مفقودی یا معیوب ایرانسل و تعویض سیمکارت قدیمی 3Gبا سیمکارت 4G

تعویض سیمکارت ایرانسل

ساتل دیجیتالساتل دیجیتال
یکشنبه 22 مهر 1397 - 16:32