همراه اول

نمایندگی رسمی اپراتور همراه اول

فروشگاه موبایل و کامپیوتر ساتل دیجیتال

نمایندگی مجاز فروش | امور مشترکین همراه اول

خدمات حضوری قابل ارائه به مشترکین محترم در یوسف آباد ،میدان فاطمی ، میدان گلها و امیرآباد

فروش سیمکارت دائمی ، فروش سیمکارت اعتباری ، تعویض سیمکارت مفقودی ، تبدیل سیمکارت قدیمی به یوسیم4G،ترابرد سیمکارت های سایر اپراتور ها به همراه اول

پرداخت قبض دائمی ،فروش مودم های اینترنت پرسرعت ، فروش بسته های متنوع اینترنت پرسرعت